Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι παρέχουν εκούσια και με τη συναίνεσή τους, στο πλαίσιο της χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες, που παρέχονται από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται για την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία αυτών με την Οργάνωση.

Η Οργάνωση δε διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δε συνδέεται με την Οργάνωση, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο, που αφορά στους χρήστες της Ιστοσελίδας της.

Η Οργάνωση μπορεί να διαθέσει λίστες επικοινωνίας, όπου θεωρείται αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της Οργάνωσης, αλλά και άλλων δράσεων αυτής.

Η Οργάνωση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, για να διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας της, από απώλεια ή από οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία.